Brev

Knut Lundmark bedrev hela livet igenom en ymnig brevväxling med omvärlden. Stora brevsamlingar finns i Lundmark-samlingen på Lunds universitetsbiblioteks handskriftsavdelning i 236 kapslar (Samling LUNDMARK, Knut, reviderad i omgångar, ännu inte färdigordnad) och i arkivet hos Norrbottens museum, Luleå.

Karin Rönnbäck, arkivarie vid Norrbottens museum, berättar om Luleå-samlingen, som innehåller flera rara dokument:

- Här i Luleå har vi en ganska stor samling, donerad av Älvsby Hembygdsförening. Samlingen kommer ursprungligen från Åbo universitet, skänktes sedermera till Älvsbyns gymnasieskola, innan den vandrade vidare till hembygdsföreningen och slutligen Norrbottens museum.

- Den övervägande delen är vetenskaplig litteratur, både hans egna verk och andras; böcker, tidsskrifter, avhandlingar m m, ofta inbundet i fina skinnband, enkom för professor Lundmarks bibliotek.

- Dessutom finns ett trettiotal album med tidningsurklipp, som sträcker sig från 1907 fram till ca 1945, där Knut Lundmark själv klistrat in allehanda artiklar och notiser som fångat hans intresse (förstås mycket astronomi).

- Slutligen finns en ganska omfattande, mestadels privat korrespondens (hans egen och hustrun Birgittas), en del fotografier, fotoalbum och handlingar som rör släkt, gård o dyl.

- Materialet är tyvärr oförtecknat, men till viss del ordnat och sökbart för den intresserade besökaren.

- Totalt omfattar samlingen 30 hyllmeter i Norrbottens museums arkiv, samt en enstaka volym i Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, även den med privatkorrespondens och dylika handlingar.

En tredje mindre samling ingick i Martin Johnsons ägo, en samling som testamentariskt övergick i Ulf R Johanssons ägo hösten 2011. En handfull av rariteterna i denna tredje samling återges nedan. Några av breven rör Lundmarks uppmaning till astronomerna att de skullle medverka i festskriften till den Helsingborgsfödde Köpenhamns-chefen på observatoriet där Elis Strömgren (1870-1947), som också kom ut som planerat.

Brev från Chandrasekhar 1.6.´40tpPL2

Brev Skriv ut
This is a SEO version of Brev Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Knut Lundmarks originalutkast till brev till astronomer med önskan om deras medverkan i festskriften till Elis Strömgren.

© Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 2012

English