Lundmark  medverkade mycket  i pressen och hade goda kontakter där. Det fanns goda möjligheter att få referat från sammanträdena införda i de lokala tidningarna. Vid denna tid gavs det dessutom ut ett flertal mindre lokala tidningar. Nedanstående klipp har Lundmark sparat i anslutning till protokollen.