Här visas exempel på protokoll från de tidiga åren, 1940, 1941 och 1943. Slående är sekreterare Lundmarks lättsamma stil, många protokoll är fyllda av akademiska lustigheter. Den sociala delen betonades ocskå, sammanträdena avslutades i allmänhet med supé på hotell Tunneln i Malmö.