Sällskapets ordförande:

     
1937 – 39 Biskop Edvard Rodhe
1940 – 49 Rektor Tore Husberg
1950 – 67 Rektor Helge Bohlin
1968 – 87 Överingenjör Per-Åke Björklund
1988 – 93 Professor Gunnar Larsson-Leander
1994 – Docent Peter Linde


Sällskapets sekreterare:

     
1937 – 54 Professor Knut Lundmark
1955 – 58 Docent Erik Holmberg
1962 Docent Bertil-Anders Lindblad
1963 Intendent Nils Hansson
1964 – 67 Docent B A Lindblad
1968 – 76 Docent J O Stenflo
1977 – 83 Fil kand Bengt Rönde
1984 – 93 Överstelöjtnant Carl-Axel Reimer
1994 – 02 Civilingenjör Bengt Rosengren
2003 – 12 Civilingenjör Kjell Werner
2013 – 14   Göran Iveberg
2015 –    Mirja Markkula

.