lundm1

Lundmarks egen statistik på närvaron på sammanträdena (och supéerna!) de tio första åren.

alt

Lundmarks statistik på medlemsantalet de tio första åren. Han gör modeller av den förväntade framtida utvecklingen...

 

alt

Det verkliga utfallet på medlemsstatistiken fram till 2007. Sällskapet utrotades alltså inte 1955 utan har mer följt Lundmarks medelmodell...